Bohoslužby

Bohoslužby v týdnu od 19.5.2019 - 26.5.2019

Neděle 19.5. 5. Neděle velikonoční. První svaté přijímání.
Mše sv. v 10:30. Májová pobožnost u sochy Panny Marie v areálu fary v 18:00.
Pondělí 20.5.  
Úterý 21.5. Mše sv. a RCH v 8:00.
Mše sv. s moravskými jáhny, kteří se připravují na kněžské svěcení.
Středa 22.5. Mše sv. v 18:00.
Čtvrtek 23.5. Adorace NSO od 19:30 do 20:30 na faře.
Pátek 24.5. Mše sv. v 18:00.
Noc kostelů. Komentovaná mše svatá a program od 18:00 do 24:00.
Sobota 25.5. Mše sv. v 7:30.
Neděle 26.5. 6. Neděle velikonoční.
Mše sv. v 10:30. Májová pobožnost u nového obrazu sv. Michaela archanděla na cyklostezce mezi Košatkou a Starou Vsí v 18:00.

Letní období

Neděle: 10.30 Mše svatá
Pondělí: 7.00 Mše svatá s ranními chválami
Středa: 18.00 Mše svatá
Čtvrtek: 19.30 – 20.30 Adorace
Pátek: 18.00 Mše svatá
Sobota: 7.30 Mše svatá

Zimní období

Neděle: 10.30 Mše svatá
Pondělí: 7.00 Mše svatá s ranními chválami
Středa: 18.00 Mše svatá
Čtvrtek: 18.30 – 19.30 Adorace
Pátek: 18.00 Mše svatá
Sobota: 7.30 Mše svatá